Angela Tiatia - Photo credit: Kieren Cooney - cropped
Angela Tiatia (Photo credit: Kieren Cooney)

Angela Tiatia explores contemporary culture through performance, moving image, painting, sculpture and photography, drawing out the relationships between representation, gender, neo-colonialism and the commodification of body and place. Often through the lenses of history, popular and material culture, the artist moves deftly in her compositions of still and moving image from pointed detail to satellite view addressing themes within power structures and how these impact the individual and their communities.

Angela Tiatia’s work is held in numerous national and international public collections including Palais de Tokyo, Paris, France; Auckland Art Gallery, New Zealand; Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Museum of Contemporary Art, Sydney; Australian Museum, Sydney; National Gallery of Victoria, Melbourne; Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane; Australian War Memorial Museum, Canberra and the Perth Institute of Contemporary Art, Western Australia.

Tiatia was awarded the prestigious Ian Potter Moving Image Commission (2021); Sidney Myer Creative Fellow (2019); Creative New Zealand Contemporary Pacific Artist Award (2018) and Ravenswood Australian Women’s Art Prize (2018). Tiatia has been a finalist in numerous prestigious awards, including the Edinburgh Short Film Festival, New Orleans Film Festival, Archibald Prize and Sir John Sulman Prize, and the John Fries Art Award.

Angela Tiatia is represented by Sullivan+Strumpf.

_______________

Ua sailiili e Angela Tiatia le aganuu e pei o la e ola ai e ala i gaioiga faatino, ata faasolo,valiga ata, ata e vane ma pu’e ata, tusiga o ata i le va o le mafutaga faamatuuina atu, itupa, pulega faakolone ma le faapologaina o le tino ma le nofoaga. E masani ona iloa atu i vaaiga o le tala’aga, tauta’ua ma mea taitasi o le aganuu, o le tagata e faatinoina gaioiga o ata e migoi I se auala e manino le tomai ma vave le gaioi i lona faatinoina o gaioiga e le migoi ma ata e gaioi mai le tu faasasa’o i se va’aiga faasatelite e faailoa mai ai le tala i totonu o le faatulagana o le mana ma faapefea ona aafia ai tagata taitoatasi ma a latou komiuniti.

O le tele o galuega a Angela Tiatia o loo teuina i le tele o malo ma le aotelega lautele i le lalolagi e aofia ai Palais de Tokyo, Paris, France; Auckland Art Gallery, New Zealand; Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Museum of Contemporary Art, Sydney; Australian Museum, Sydney; National Gallery of Victoria, Melbourne; Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art, Brisbane; Australian War Memorial Museum, Canberra and the Perth Institute of Contemporary Art, Western Australia.

Sa tau’a’aoina atu ia Tiatia se faailoga taualoa mai le Ian Potter Moving Image Commission (2021); Sidney Myer Creative Fellow (2019); Creative New Zealand Contemporary Pacific Artist Award (2018) ma le Ravenswood Australian Women’s Art Prize (2018). Sa filifilia Tiatia i le tele o faailoga taualoa, e aofia ai le Edinburgh Short Film Festival, New Orleans Film Festival, Archibald Prize ma le Sir John Sulman Prize, ma le John Fries Art Award.

O loo tulai Sullivan+Strumpf mo Angela Tiatia.

Related events

Related articles

Please note: this archive is an ongoing body of work. Sometimes the credit information (director, year etc) isn’t available so these fields may be left blank; we are progressively filling these in with further research.